Informacja o odstąpieniu od rekrutacji na stanowisko terapeuty

[pobierz dokument]

Zaproszenie na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO - roboty malarskie

[Pobierz dokument]

 

Protokół w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Protokół zapytania ofertowego

 

Zaproszenie na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO - dostawa art. spożywczych

[Pobierz dokument]