Protokół w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Protokół zapytania ofertowego

 

Zaproszenie na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO - dostawa art. spożywczych

[Pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.31.2017

[pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.26.2017

[pobierz dokument]