Ogłoszenie DPS.GK.041.06.2022

[pobierz dokument]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej - Dostawa środków czystości

 [Pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.01.2022

[pobierz dokument]

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa środków czystościowych

[pobierz dokument]