DPS.GK.041.07.2024 - Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego z dnia 25-03-2024 roku

[pobierz dokument]

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego z dnia 19-02-2024 roku

[pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.48.2023 - wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

[pobierz dokument]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont/malowanie

 Zawiadomienie