Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego z dnia 10.09.2021

[pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.14.2021

[pobierz dokument]

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa środków ochrony indywidualnej

 Pobierz dokument

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa środków czystości

 Pobierz dokument