Zaproszenie do złożenia oferty - wymiana posadzki

[zaproszenie]

[projekt techniczny]

[przedmiar robót]

[stołówka rzut]

Ogłoszenie DPS.GK.041.30.2022 - wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

[pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.16.2022 - wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

[pobierz dokument]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa rękawic jednorazowych nitrylowych niepudrowanych

[pobierz dokument]