Informacja o wyborze najkorzystniejszej - Dostawa środków czystości

 [Pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.01.2022

[pobierz dokument]

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa środków czystościowych

[pobierz dokument]

Protokół z zapytania ofertowego na zakup i dostawę pieluchomatek

[pobierz dokument]