Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej dpsbarczewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-23.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2017-06-20.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają tekstowe odpowiedniki (1.1.1),
 • na stronach nie ma ani wyszukiwarki ani mapy strony (2.4.5),
 • nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem minimalnego kontrastu (1.4.3),
 • nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają minimalny kontrast (1.4.11),
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-03

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-10-15.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Fabiszewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 89 5148421. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie , o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej www.rpo.gov.pl.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Obiekt „Dom Pomocy Społecznej w Barczewie” usytuowany jest na działce nr 135/1 obręb 2 Miasta Barczewo, ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, zajmujący wraz z posesją powierzchnię 4,7453 ha.

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta. Obiekt i posesja pozbawiony jest barier architektonicznych.
 
Budynek główny składa się z pięciu kondygnacji:
 • Kondygnacja I - (niski parter) stanowi zespół kuchenny wraz z zapleczem, pralnia, szwalnia, dział rehabilitacji, gabinet pomocy doraźnej, szatnie personelu,
 • Kondygnacja II - (wysoki parter) to część administracyjno-biurowa a także pokoje mieszkalne z zapleczem sanitarnym, terapia zajęciowa, biblioteka, jadalnia, świetlica,
 • Kondygnacja III - (piętro I) to głównie pokoje mieszkalne mieszkańców DPS wraz z zapleczem sanitarnym, pokoje dziennego pobytu, gabinet kierownika, kaplica,
 • Kondygnacja IV - (piętro II) to głównie pokoje mieszkalne mieszkańców DPS wraz z zapleczem sanitarnym, pokoje dziennego pobytu, gabinet kierownika, kaplica-chór,
 • Kondygnacja V - strych.

Budynek główny wyposażony jest w pięć wejść:

 • I wejście (od strony zachodniej) – WEJŚCIE SŁUŻBOWE dla pracowników,
 • II wejście - WEJŚCIE GŁÓWNE (od strony północnej) – wejście do budynku schodami bez podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • III wejście – ZAOPATRZENIE – DOSTAWY,
 • IV wejście – DROGA EWAKUACYJNA,
 • V wejście - WEJŚCIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (od strony wschodniej) – wejście ze zjazdem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z dostępem do windy osobowej i windy szpitalnej umożliwiających wjazd na wszystkie kondygnacje.

Wejścia do pomieszczeń i toalet przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach.

Drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe) wyposażone są w poręcze przyścienne ułatwiające przemieszczanie się osobom mniej sprawnym fizycznie. Pokoje mieszkalne wyposażone są w instalacje przyzywowe przy każdym łóżku mieszkańca oraz monitoring systemu p.poż. Korytarze i inne pomieszczenia, z których korzystają mieszkańcy wyposażone są w monitoring systemu p.poż. W budynku jest dostęp do internetu i Wifi. Na teren placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek wyposażony jest w 2 windy osobowe posiadające: dobrze widoczne przyciski o odpowiedniej średnicy, kasety wezwań umieszczone w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz w sygnalizację dźwiękową w windzie.

Na terenie posesji usytuowany jest park z alejami spacerowymi, ławeczkami, z których korzystają mieszkańcy.

Budynek główny i posesja objęte są całodobowym monitoringiem wizyjnym. Kamery rozmieszczone są wewnątrz budynku, obejmują hole i klatki schodowe oraz kamery zewnętrzne, które obserwują wejścia do budynku, bramę wjazdową i teren wokół domu - ich zasięg nie przekracza granic posesji DPS.