Protokół z zapytania ofertowego na zakup i dostawę pieluchomatek

[pobierz dokument]

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa pieluchomajtek

[pobierz dokument]

Ogłoszenie DPS.GK.041.34.2022

[pobierz dokument]

Zaproszenie do złożenia oferty - wymiana posadzki

[zaproszenie]

[projekt techniczny]

[przedmiar robót]

[stołówka rzut]