Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa środków czystości

[pobierz dokument]

 

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa środków czystości

[Pobierz dokument]

Zawiadomienie (dot. zapytania znak: 2/RUD/2020)

 Pobierz dokument

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa odzieży ochronnej i roboczej

  Istotne warunki zamówienia