Zawiadomienie

o wyborze oferty na jednorazowy zakup i dostawę żywności konserwowej.

[pobierz dokument]

Zawiadomienie

o odstąpieniu od realizacji zamówienia
(wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych)

 [Dokument]

Zapytanie ofertowe

Jednorazowy zakup i dostawa atrykułów spożywczych

 [Dokumenty]

Zawiadomienie o wyborze oferty - system podnośników sufitowych

 [Dokument]