Ogłoszenie DPS.GK.041.21.2017

[pobierz dokument]

 

Ogłoszenie DPS.GK.041.10.2017

[pobierz dokument]

Dokumentacja techniczna na wykonanie remontu wspólnej wewnętrznej instalacji wodociągowo - p/pożarowej, z zamianą zasilania budynku głównego w wodę bytowo- gospodarczą i gaśniczą

[Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót]

[Plany/Dokumentacja]