Zawiadomienie

o odstąpieniu od realizacji zamówienia
(wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych)

 [Dokument]