Rocznice objawień maryjnych - wydarzenie religijne

      Występ słowno-muzyczny naszych mieszkańców w dniu 13.06.2017 w kaplicy Domu przypomniał o 140 rocznicy Objawień Matki Bożej
w Gietrzwałdzie i 100 rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie. Występ zakończyła wspólna modlitwa.