Aktualne przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy zakup i dostawa artykułów spożywczych

[Informacja o wynikach postepowania]

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]

[Informacja z otwarcia ofert]

[Ogłoszenie]

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffc84525-eb75-11ee-b4e0-4ac387c144e3