Aktualne przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych

Barczewo, dnia 24-12-2012r.

Znak: DPS.D.06.122.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”:

 

  1. Wybrał do realizacji zamówienia oferty n/w Wykonawców:

 

Grupa I – pieczywo

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA „MARCEL”

UL. KOŚCIUSZKI 23A

11 – 320 JEZIORANY

 

 

Grupa II – jaja

HANDEL OKRĘŻNY HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNYMI ORAZ TRANSPORT USŁUGOWY

LUCJAN DYMITRIEW

UL. BIAŁOSTOCKA 2/1

10-693 OLSZTYN

Grupa III – mięso wołowe i wieprzowina

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE „EL-HURT” PRODUKCJA    I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

Grupa IV – ryby

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

Grupa V – nabiał

„MONA-KONTRA” SP. Z O.O.

UL. MAJORA HUBALA 6

16-400 SUWAŁKI

Grupa VI – drób

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE „EL-HURT”

PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

Grupa VII – wędliny

PHU „MAX” S.J. J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

Grupa VIII – art. spożywcze

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

Grupa IX – mrożonki – pyzy, pierogi

„JUMAR” SP. Z O.O.

ŁĘGAJNY, UL. LIPOWA 16

11-010 BARCZEWO

Grupa X – mrożonki – warzywa, owoce

„JUMAR” SP. Z O.O.

ŁĘGAJNY, UL. LIPOWA 16

11-010 BARCZEWO

Grupa XI – karp

ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

Grupa XII – warzywa i owoce

HANDEL OKRĘŻNY HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNYMI ORAZ TRANSPORT USŁUGOWY

LUCJAN DYMITRIEW

UL. BIAŁOSTOCKA 2/1

10-693 OLSZTYN

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy złożyli oferty spełniające wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP i uzyskali liczbę punktów w kryterium cena – 100%.

 

 

 

  1. zostały złożone oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ocena oferty

PIECZYWO

1

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA „MARCEL”

UL. KOŚCIUSZKI 23A

11 – 320 JEZIORANY

 

100%

20

„SPOŁEM”

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

 

89,09 %

JAJA

3

„ECOTRADE”

EWA LEŚNIAK

UL. PSTROWSKIEGO 12

10-602 OLSZTYN

 

92,50 %

5

USŁUGI HANDLOWO-MARKETINGOWE

JAROSŁAW MAJER

UL. POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 29

81-462 GDYNIA

 

75,51 %

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

68,52 %

8

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE „EL-HURT”

PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

 

 

88,10 %

9

P.P.H.U. BILIŃSKI

WALDEMAR BILIŃSKI

UL. TOWAROWA 14/45

10-416 OLSZTYN

 

94,87 %

 

 

10

 

HANDEL OKRĘŻNY HURT-DETAL

ART. SPOŻYWCZO-ROLNYMI

ORAZ TRANSPORT USŁUGOWY

LUCJAN DYMITRIEW

UL. BIAŁOSTOCKA 2/1

10-693 OLSZTYN

 

 

100 %

 

11

 

P.P.H. „POLARIS”

MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA

UL. ŻOŁNIERSKA 20A

62-800 KALISZ

 

75,51 %

 

13

 

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

80,43 %

 

 

17

 

HANDEL OBWOŹNY ART. ROLNO – SPOŻYWCZYMI

ANDRZEJ GRACZYK

UL. SŁONECZNA 8

06-540 RADZANÓW

 

 

97,45 %

MIĘSO WOŁOWE I WIEPRZOWINA

4

ZAKŁAD MASARSKI „TOMUŚ”

TOMASZ REIHS

KRÓLIKOWO 39A

11-015 OLSZTYNEK

 

93,67 %

8

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE „EL-HURT”

PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

 

 

100 %

13

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

93,68 %

15

FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWA

PIOTR NOWAKOWSKI

UL. TRACKA 5

10-364 OLSZTYN

 

89,93 %

RYBY

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

100 %

13

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

97,47 %

NABIAŁ

8

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE

„EL-HURT” PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

 

98,12 %

12

„MONA-KONTRA” SP. Z O.O.

UL. MAJORA HUBALA 6

16-400 SUWAŁKI

 

100 %

13

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

89,28 %

18

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKOVITA”

UL. LUDOWA 122

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

 

99,12 %

DRÓB

2

HURTOWNIA DROBIU „OLDROB”

ANDRZEJ PRZYBYLSKI

UL. BAŁTYCKA 10

10-176 OLSZTYN

 

90,18 %

8

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE

„EL-HURT” PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

 

 

100 %

13

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

85,66 %

15

FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWA

PIOTR NOWAKOWSKI

UL. TRACKA 5

10-364 OLSZTYN

 

93,46 %

16

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE

„AKORD” ABUCEWICZ I WSPÓLNICY S.J.

UL. KOLEJOWA 4

11-200 BARTOSZYCE

 

 

93,35 %

WĘDLINY

4

ZAKŁAD MASARSKI „TOMUŚ”

TOMASZ REIHS

KRÓLIKOWO 39A

11-015 OLSZTYNEK

 

79,72 %

8

ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE

„EL-HURT” PRODUKCJA I HANDEL

JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ

UL. KOCHANOWSKIEGO 11

82-300 ELBLĄG

 

 

 

83,24 %

13

PHU „MAX” S.J.

J. HARHAJ; M.MALEWSKI

UL. CHROBREGO 33

11-300 BISKUPIEC

 

100 %

ART. SPOŻYWCZE

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

100 %

11

P.P.H. „POLARIS”

MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA

UL. ŻOŁNIERSKA 20A

62-800 KALISZ

 

93,66 %

21

„PAKROM” S.J. D. i J. ROMEJKO

UL. SUWALSKA 25

11-500 GIŻYCKO

 

97,53 %

MROŻONKI – PYZY, PIEROGI

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

99,14 %

14

„JUMAR” SP. Z O.O.

ŁĘGAJNY, UL. LIPOWA 16

11-010 BARCZEWO

 

100 %

MROŻONKI – WARZYWA I OWOCE

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

96,52 %

14

„JUMAR” SP. Z O.O.

ŁĘGAJNY, UL. LIPOWA 16

11-010 BARCZEWO

 

100 %

KARP

7

„ABER”  SP. Z O.O.

UL. SPRZĘTOWA 3

10-467 OLSZTYN

 

100 %

WARZYWA I OWOCE

6

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „GEMIX’

JANUS GRZEGORZ

UL. TOWAROWA 14 PAW. „46”

10-417 OLSZTYN

 

 

97,51 %

10

HANDEL OKRĘŻNY HURT-DETAL

ART. SPOŻYWCZO-ROLNYMI

ORAZ TRANSPORT USŁUGOWY

LUCJAN DYMITRIEW

UL. BIAŁOSTOCKA 2/1

10-693 OLSZTYN

 

 

100 %

19

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY

„POZORTY” SP. Z O.O.

UL. TUWIMA 19

10-747 OLSZTYN

 

 

77,37 %

 

  1. umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcami, których oferty wybrano – Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor

Elżbieta Wolańska

 

Sporządził: Agnieszka Nowak – Kobylińska

 

Pobierz dokument

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA „MARCEL”

UL. KOŚCIUSZKI 23A

11 – 320 JEZIORANY