Aktualne przetargi

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY

Barczewo: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie
Numer ogłoszenia: 13838 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 421820 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148574, 5148421, faks 089 5148574, 5148421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie. Zamówienie podzielone jest na 11 części, które obejmują: załącznik nr 1A - Pieczywo, załącznik nr 1B - Jaja kurze, duże, załącznik nr 1C - Mięso wołowe i wieprzowina, załącznik nr 1D - Ryby, załącznik nr 1E - Nabiał, załącznik nr 1F - Drób, załącznik nr 1G - Wędliny, załącznik nr 1H - Artykuły spożywcze, produkty sypkie, przetwory, przyprawy, słodycze, syropy i napoje, załącznik nr 1I - Mrożonki - pyzy, pierogi, załącznik nr 1J - Mrożonki - warzywa i owoce, załącznik nr 1K - Warzywa i owoce..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.33.11.00-8, 15.33.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARCEL, Ul. Kościuszki 23a, 11-320 Jeziorany, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17940,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18470,62

 • Oferta z najniższą ceną: 18470,62 / Oferta z najwyższą ceną: 29044,73

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CARO, ul. Chrobrego 27/29, 11-300 biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4725,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6142,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Mięso wieprzowe i wołowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOMUŚ, ul. Królikowa 39A, 11-015 Olsztynek, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21690,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26520,90

 • Oferta z najniższą ceną: 26520,90 / Oferta z najwyższą ceną: 28868,18

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szron, ul.Kolejowa 4, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5184,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6146,88

 • Oferta z najniższą ceną: 6146,88 / Oferta z najwyższą ceną: 10150,88

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAX, Ul.Chrobrego 33, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47466,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57464,93

 • Oferta z najniższą ceną: 57464,93 / Oferta z najwyższą ceną: 57464,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Drób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKORD, Ul. Kolejowa 4, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9255,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8825,25

 • Oferta z najniższą ceną: 8825,25 / Oferta z najwyższą ceną: 10150,88

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAX, ul. Chrobrego 33, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31118,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38487,59

 • Oferta z najniższą ceną: 38487,59 / Oferta z najwyższą ceną: 46553,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Art. Spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABER, Ul. Sprzetpowa 3, 10-467 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21134,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23529,32

 • Oferta z najniższą ceną: 23529,32 / Oferta z najwyższą ceną: 30435,08

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Mrożonki pyzy, pierogi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szron, Ul. Kolejowa 4, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1504,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1759,80

 • Oferta z najniższą ceną: 1759,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1828,06

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Mrożonki owoce i wrzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jumar, Łęgajny ul. Lipowa 16, 11-010 Barczewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9059,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10536,35

 • Oferta z najniższą ceną: 10536,35 / Oferta z najwyższą ceną: 11559,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11

Nazwa: warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gemix, Ul. Towarowa 14 paw. 46, 10-417 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26677,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23335,55

 • Oferta z najniższą ceną: 23335,55 / Oferta z najwyższą ceną: 29070,22

 • Waluta: PLN.