RSS
A A A
SmodBIP

Finanse

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Publikuję sprawozdanie finansowe za 2023 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.)

Bilans jednostki budżetowej

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego jednostki


BUDŻET 2024 ROK

Według uchwały Nr 272/1/2024 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2024 roku plan finansowy na 2024 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

dochody – 9 392 900 zł
wydatki – 9 953 368 zł

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Publikuję sprawozdanie finansowe za 2022 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.)

Bilans jednostki budżetowej

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego jednostki

 


BUDŻET 2023 ROK

Według uchwały Nr 218/1/2023 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2023 roku plan finansowy na 2023 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

  • dochody – 8 780 609 zł
  • wydatki – 9 063 116 zł

Sporządziła: Irena Bujnowska


BUDŻET 2022 ROK

Według uchwały Nr 164/1/2022 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 04 stycznia 2022 roku plan finansowy na 2022 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

  • dochody – 7 237 632 zł
  • wydatki – 7 561 651 zł

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2021 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342))

Sprawozdanie za 2021 rok


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2020 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342))

Sprawozdanie za 2020 rokOpublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 22.04.2024
Podpisał: Irena Bujnowska
Dokument z dnia: 22.04.2024
Dokument oglądany razy: 4 603