RSS
A A A
SmodBIP

Informacje

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dn. 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.Opublikował: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Publikacja dnia: 17.10.2011
Podpisał: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Dokument z dnia: 07.10.2011
Dokument oglądany razy: 4 351