RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Finanse

BUDŻET 2021 ROK

Według uchwały Nr 111/1/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 05 stycznia 2021 roku plan finansowy na 2021 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

  • dochody – 6 752 390 zł
  • wydatki – 7 153 186 zł

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2020 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342))

Sprawozdanie za 2020 rokOpublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Dokument z dnia: 20.01.2017
Dokument oglądany razy: 4 134