RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej dpsbarczewo.pl/bip.

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-04

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2014-02-16

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Niedostępne elementy i treści

 
  • fokus nie jest widoczny - elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą (2.4.1)
  • niektóre elementy nie mogą być użyte przy nawigacji klawiaturą (2.1.1)
  • przy linkach brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości (2.4.4)

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-08-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-06.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@dpsbarczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 514 84 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępnościOpublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 02.04.2021
Podpisał: Wojciech Gawryś
Dokument z dnia: 28.03.2020
Dokument oglądany razy: 947