RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: formatowanie

Finanse

BUDŻET 2019 ROK

Według uchwały Nr 9/2/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2019 roku plan finansowy na 2019 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

  • dochody – 5 205 800 zł
  • wydatki – 5 669 170 zł

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2018 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.)

Sprawozdanie za 2018 rokOpublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Dokument z dnia: 20.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 332