Finanse

BUDŻET 2022 ROK

Według uchwały Nr 164/1/2022 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 04 stycznia 2022 roku plan finansowy na 2022 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2021 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342))

Sprawozdanie za 2021 rok


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2020 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342))

Sprawozdanie za 2020 rok


Opublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 11.05.2022
Podpisał: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Dokument z dnia: 20.01.2017
Dokument oglądany razy: 4292
18.07.2024 // dpsbarczewo.pl/bip